czwartek, 6 sierpnia 2015

Nietzsche

Wąż, który nie może zrzu­cić swo­jej skóry, gi­nie. To sa­mo dzieje się z myśli­ciela­mi, którym nie wol­no zmieniać swych poglądów: przes­tają być myślicielami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz