wtorek, 31 maja 2016

.

.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/10,110944,16113238,Ta_animacja_pokaze_ci__czym_jest_depresja__Wielu_z.html

Dawid z głową Goliata - Caravaggio


https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_z_g%C5%82ow%C4%85_Goliata_(obraz_Caravaggia)
What's bad for your heart is good for your art.

.

"Ludzie się zmieniają, al­bo my ich le­piej poznajemy."

"Gdy ce­le się zmieniają, ludzie się rozchodzą."

"ludzie się nie zmieniają, oni po­kazują swo­je praw­dzi­we oblicze."

poniedziałek, 30 maja 2016

.

Wszyscy jesteśmy psami Pawłowa.

Funeral Burial Pogrzeb

Jeśli ktoś wchodzi na tego bloga, to proszę załatwcie mi ten utwór na mój pogrzeb zamiast tych religijnych przyśpiewek.


Apparat feat. Soap&Skin - Goodbye

nostalgia #etk

https://www.youtube.com/watch?v=sEMjQMwiC-4

Necrophil

Krwawa zemsta
Piana w mordach
Nienawiścią
Płonący ludzie
Jesteś słaby
By zabijać
Pierdol się
Frajerze
Na razie chuju
Spierdalaj stąd
Nie ma tu
Dla ciebie miejsca
Pragniesz żyć
Nie umierać
Znajdę cię
Rozwalę łeb

.


.

eyesdontlie

myśli z netów

"Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli."

"Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć."

"Trze­ba wielu lat by zna­leźć przy­jaciela, wys­tar­czy chwi­la by go stracić."

"Łat­wiej od­bu­dować zburzo­ne mias­to niż zburzo­ne zaufanie."

"Wszys­tko, co można dos­tać za pieniądze, jest tanie. "

"I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi."

"Pieniądze często kosztują zbyt wiele."