wtorek, 21 czerwca 2016

archiwum słowne

Między ludźmi najważniejsze są relacje. Tak się dba o znajomych i przyjaciół (dbając o relacje). W związku ważne są relacje, przyjaźń, zaufanie, oparcie i oczywiście zbliżenia fizyczne, nie tylko mentalne. Dodatkowym atutem jest opcja taka że Twój partner ma podobne zajawki, upodobania, pasje. Więc czego chcieć więcej... Ostatnio moja dziewczyna robiła ze mną zakupy (jedzenie) dla bezdomnego który poprosił o pomoc. Potem zrywaliśmy plakaty cyrku ze zwierzętami w moim mieście (info dla policji etc.: historia fikcyjna lol). To jest super uczucie, kiedy widzisz że Ona robi to z przekonaniem a nie na pokaz czy dla podlizania się. Jak będę mieć 45 lat to dalej będzie ten punk we mnie. Bo świata nie zbawię i idealny nie będę, ale staranie się żeby być "nie-ignorantem" to nie są wcale gówniarskie głupoty.

Przepraszam za mój polska języka 


piękne

https://www.youtube.com/watch?v=5w09DHseuuU

środa, 8 czerwca 2016

.


eat shit die


Non-official video for the song "Momentary Lapse" from Fields Of Locust.

W tym amatorskim clipie znajdują się fragmenty między innymi z : Pi, Doktryny Szoku czy Zeitgeist

Mrożek

"Nie lu­bię męskości… Ok­reśle­nie „zniewieściały” jest w grun­cie rzeczy ok­reśle­niem pochleb­nym. Oz­nacza ono, że da­ny osob­nik często się my­je, nie lu­bi za­bijać ludzi, zdol­ny jest do współczu­cia, nie lu­bi wrzeszczeć i pchać się, żeby udo­wod­nić swoją ważność. Ko­biety znają war­tość życia ludzkiego, nie tyl­ko dla­tego, że rodzą ludzi, ale także dla­tego, że ich wycho­wują i wiedzą, ja­ka to męka, od­po­wie­dzial­ność i wy­siłek. Mężczyźni nie wycho­wują dzieci, w naj­lep­szym wy­pad­ku na pier­wsze­go od­dają na ten cel pewną ilość pieniędzy. Nic dziw­ne­go, że po­tem ma­sak­ra może wy­dać im się zajęciem nie tyl­ko lu­bym, ale i pożytecznym”.

knifes


Thomas Saliot, oil painting 2014


Ryszard Kaja