czwartek, 4 lutego 2016

Money


"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy."
Autor: Paweł z Tarsu, 1. List do Tymoteusza 6, 10.

"Dopóty wspaniale jest mieć pieniądze, dopóki nie zagubi się mądrości dostrzegania rzeczy, których nie można za nie kupić."
Autor: Salvador Dalí

"Nic tak nie dzieli ludzi, jak religie i pieniądze."
Autor: Jan Stępień

"Żyje się za pieniądze, ale nie warto żyć dla pieniędzy."
Autor: Nicolas Chamfort


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz